Algemene voorwaarden voor WOONwebwinkels

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw webwinkel en WOONwebwinkelen.

2. Vermelding
2.1 Door je aanmelding bij WOONwebwinkelen heb je je akkoord verklaard met onze algemene voorwaarden.
2.2 Een vermelding op WOONwebwinkelen is mogelijk indien je webwinkel woonaccessoires verkoopt van een in ons merkenoverzicht genoemd merk. WOONwebwinkelen beoordeelt het aanbod in je webwinkel; indien dat aanbod naar onze mening niet voldoende is om onder een merk geplaatst te kunnen worden word je hiervan op de hoogte gesteld. WOONwebwinkelen streeft ernaar om alleen webwinkels onder een merk te vermelden die een ruim assortiment van een bepaald merk verkopen. Het merk moet ook goed vindbaar zijn op je site.

3. Basisvermelding
3.1 Alle genoemde bedragen zijn ex. BTW.
3.2 Voor 25 euro per jaar heb je een basisvermelding op WOONwebwinkelen. Dit bedrag wordt vooruit gefactureerd. Na afloop van de termijn stopt je deelname automatisch. Je ontvangt van ons ruim van tevoren bericht dat je deelnameperiode gaat eindigen en krijgt dan de mogelijkheid om je deelname te verlengen.

4. Plaatsing op merkenpagina met banner
4.1 Alle genoemde bedragen zijn ex. BTW.
4.2 Indien je webwinkel op WOONwebwinkelen op een merkpagina geplaatst kan worden zal de banner van je webwinkel met link naar je webwinkel geplaatst worden. De volgorde waarin de logo’s worden getoond verandert bij iedere pageview.
4.3 De kosten voor een banner op een merkpagina bedragen 15 euro voor een jaar. Indien je je banner onder 5 merken of meer laat plaatsen geldt een korting van 20%.
4.4 Na de afgesproken termijn stopt je deelname automatisch. Je ontvangt van ons ruim van tevoren bericht dat je deelnameperiode gaat eindigen en krijgt dan de mogelijkheid om je deelname te verlengen.
4.5 De genoemde tarieven gelden vanaf december 2014. Indien de tarieven in 2015 veranderen zal WOONwebwinkelen deze ruim voor het ingaan bekend maken.
4.6 Indien je webwinkel beschikt over een pagina met links of vergelijkbaar, zoals een ruimte op de voorpagina voor links, zal op deze plaats een link naar https://www.WOONwebwinkelen.nl worden opgenomen.

5. Aansprakelijkheid
WOONwebwinkelen is niet aansprakelijk voor fouten, misverstanden of onvolkomenheden in de informatie die door jou verstrekt is. Ook is WOONwebwinkelen niet aansprakelijk voor gegevens die vermeld zijn op jouw website.

6. Opschorting en ontbinding
Indien je je verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is WOONwebwinkelen gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden. Indien WOONwebwinkelen tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan.

7. Betaling
7.1 WOONwebwinkelen factureert je per e-mail voor alle vermeldingen vooruit. Je webwinkel wordt geplaatst na ontvangst van betaling.
7.2 Indien je na verstrijken van je deelnametermijn hebt aangegeven je vermelding te willen verlengen, ontvang je per e-mail een factuur. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 10 dagen. Indien je ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat, zal de vermelding van jouw webwinkel op WOONwebwinkelen worden verwijderd.
7.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar. Bij tussentijdse beëindiging op verzoek van de deelnemer wordt geen restitutie verleend.

8. Inspanningsverbintenis
Wij doen door middel van Search Engine Optimization ons uiterste best om goed gevonden te worden door de diverse zoekmachines. Het resultaat van onze inspanningen ligt echter niet vast. Om die reden aanvaardt WOONwebwinkelen geen aansprakelijkheid indien de zoekresultaten om de een of andere reden minder goed is dan de deelnemer had verwacht.

© WOONwebwinkelen december 2014